ADA SR

logo_adasr_7029. 02. 2016

Aktualizovaný zoznam zakázaných látok a metód:
- pre rok 2016

Zmeny

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur