M-SR - PROPOZÍCIE

Prinášame kompletné propozície

AKVATLON POD HRADOM - M-SR V AKVATLONE

ktorý sa uskutoční v Trenčíne 2. júla 2005. PROPOZÍCIE

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur