NITRIANSKY AKVATLON - PROPOZÍCIE

Prinášame kompletné propozície

NITRIANSKY AKVATLON - M-SR ŽIAKOV V AKVATLONE

ktorý sa uskutoční v Nitre dňa 9. júla 2005. PROPOZÍCIE
World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur