PROPOZÍCIE - ZIMNÝ TRIATLON ROVŇANY

Predkladáme propozície podujatia Slovenského pohára v zimnom triatlone

ZIMNÝ TRIATLON - ROVŇANY

Podujatie sa uskutoční v Rovňanoch dňa 28. januára 2006!
PROPOZÍCIE

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur