Prestup v mimoriadnom termíne

logo_stuobeztextu_130

VV STÚ na základe splnenia podmienok schválil prestup v mimoriadnom termíne: PRESTUP

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur