Hosťovania v mimoriadnom termíne 2018

logo_stuobeztextu_130

Slovenská triatlonová únia schválila v auguste tri hosťovania v mimoriadnom termíne: HOSŤOVANIA

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur