Prestupový termín 2018 - upozornenie

logo_stuobeztextu_130

Upozorňujeme na riadny prestupový termín. Jesenný prestupový termín začal plynúť 1. novembra a potrvá do 15. novembra v zmysle Prestupového poriadku STÚ. 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

.jj 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur