Prestupy - jeseň 2018

logo_stuobeztextu_130

Schválené prestupy a hosťovania v rámci riadneho jesenného prestupového termínu 2018:


PRESTUPY 
HOSŤOVANIA 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur