PRESTUPY JAR 2019

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil  prestupy podané v riadnom jarnom prestupovom termíne: PRESTUPY JAR 2019

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur