FTVŠ SUPERŠPRINT 2019 - harmonogram a nasadenie do rozjázd

Uverejňujeme aktualizovaný program pretekov FTVŠ SUPERŠPRINT TRIATHLON 2019. Súčasne upozorňujeme, že Slovenský pohár hlavných kategórií bude vychádzať z poradia eliminačných pretekov (rozjazdy 1-11) v zmysle Rozpisu súťaží STÚ 2019.

Pre žiacke kategórie je každá rozjazda zároveň finálovým výsledkom, z ktorého sa bude vychádzať aj konenčné umiestnenie v pretekoch a súčasne aj vyrátavať bodové zisky. 

Pretekári, ktorí neuhradili štartovné (nemajú pridelené štartové čísla) a budú mať záujem štartovať, budú musieť čakať na prípadné nenastúpenie riadne prihláseného (s úhradou štartovného) pretekára. 

KOMPLETNÝ HARMONOGRAM s otvorením depa, predstavovaním pretekárom a rozplávaním
MAPY TRATÍ

Sobota, 27. apríla 2019
08:00 - ROZJAZDA č. 1 - Muži nad 40 r.
08:30 - ROZJAZDA č. 2Muži nad 40 r.
09:00 - ROZJAZDA č. 3Muži nad 40 r.
09:30 - ROZJAZDA č. 4Muži do 39 r.
10:00 - ROZJAZDA č. 5Muži do 39 r.
10:30 - ROZJAZDA č. 6Muži do 39 r.
11:00 - ROZJAZDA č. 7Muži do 39 r.
11:30 - ROZJAZDA č. 8 Muži do 39 r. 
12:00 - ROZJAZDA č. 9 - Muži do 39 r.
12:30 - ROZJAZDA č. 10 - Ženy
13:00 - ROZJAZDA č. 11Ženy
13:30 - ROZJAZDA č. 12Žiaci/čky - Nádeje C 
13:40 - ROZJAZDA č. 13Žiaci - Nádeje B
14:00 - ROZJAZDA č. 14Žiačky - Nádeje B
14:20 - ROZJAZDA č. 15Žiaci - Nádeje A
14:45 - ROZJAZDA č. 16 - Žiačky - Nádeje A
15:10 - ROZJAZDA č. 17 - Starší žiaci
15:40 - ROZJAZDA č. 18 - Staršie žiačky
16:10 - ROZJAZDA č. 19 - Mladší žiaci
16:40 - ROZJAZDA č. 20 - Mladšie žiačky
17:10 - Eliminácia Muži do 39 r.
18:00 - ŽIACI ŠTAFETY  
18:40 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV žiacke kategórie vrátane štafiet

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur