FTVŠ SUPERŠPRINT 2019 - nedeľa - dôležité informácie

Aktualizovaný program zajtrajších štvťfinálových, semifinálových a finálových pretekov. 

 

Nedeľa, 28. apríla 2019
08:30 - 08:50  - ukladanie materiálu do depa M40+
09:00 - ŠTVŤFINÁLE M40
cca o 40 min - SEMIFINÁLE M40+  16 najrýchlejších

cca o 40 minFINÁLE M40+  10 najrýchlejších

10:30 - 10:50 ukladanie materiálu do depa ŽENY
11:05 - ŠTVRŤFINÁLE ŽENY 
cca o 40 min - SEMIFINÁLE ŽENY   16 najrýchlejších
cca o ďalších 40 min - FINÁLE ŽENY   10 najrýchlejších

13:00 - 13:15 ukladanie materiálu do depa MUŽI do 39
13:30 - ŠTVRŤFINÁLE MUŽI  
cca o 40 min - SEMIFINÁLE  16 najrýchlejších
cca o ďalších 40 min - FINÁLE MUŽI   10 najrýchlejších

15:30 - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV - všetky kategórie vrátane kategórie M60+

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur