Otvorený list N. Jenčuša

logo_stuobeztextu_130

Sobotňajší PRESSBURG TRIATLON vyvolal viacero reakcií. Na sekretariát STÚ sme obdržali otvorený list od Norberta Jenčuša, ktorý v plnom rozsahu zverejňujeme.

Čítať ďalej

Školenie rozhodcov - Košice

Slovenská triatlonová únia v súčinnosti s organizátormi NESS City Triathlon Košice potvrdzuje organizáciu školenia rozhodcov I stupňa. Školenie sa uskutoční v

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur