Po zimnom sústredení juniorskej reprezentácie

Vzhľadom na dlhotrvajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením kovid-19 a s tým súvisiacimi veľmi nevhodnými tréningovými možnosťami na Slovensku,

absolvoval juniorský reprezentačný výber pod vedením reprezentačného koordinátora juniorov Jána Roziaka dvojtýždňové (5. – 19.12.2020) sústredenie vo vhodnejších  klimatických podmienkach na španielskom ostrove Tenerife.

„Rozhodnutie uskutočniť triatlonové sústredenie na Tenerife pre časť juniorskej reprezentácie sa ukázalo ako správny krok. Nie len preto že sme naplánované tréningové dávky splnili, ale aj z pohľadu “nakopnutia” do ďalších, nie ľahkých tréningov v obmedzenom režime na Slovensku,“ povedal po návrate zo španielskeho ostrova Tenerife koordinátor slovenskej juniorskej reprezentácie Ján Roziak, podľa ktorého „dôležitým faktorom bola aj motivácia, ktorú niektorí triatlonisti v slovenských podmienkach už strácali a minimálne sme sa posunuli v čase niekam na začiatok sezóny. Pevne verím že toto sústredenie bolo aj motiváciou pre tých, ktorí sa sústredenia nezúčastnili - rozhodne je v pláne organizovať kempy pre širšiu časť reprezentácie, pokiaľ nám to podmienky dovolia.“

jr, foto jr


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur