INFORMÁCIE

Prinášame zmeny, ktoré bol nútený vykonať organizátor podujatia -

ŽILINSKÝ MALÝ TRIATLON.

Zároveň oznamujeme, že organizátor podujatia -
BÁNOVSKÝ FORAL TRIATLON
oznamuje, že predbežne uvažuje o neorganizovaní tohto podujatia vôbec. Pokiaľ sa rozhodne podujatie zorganizovať (pravdepodobne 15. 09.), oznámi to okamžite prostredníctvom stránky STÚ.
Žilinský organizátor vzhľadom na rekonštrukciu ciest a komunikácií je nútený zmeniť trasu cyklistiky u žiakov (pôjdu tú istú trať ako dospelí s vylúčením dopravy), vyššia náročnosť - ml. žiaci 1 kolo (4,8 km) a starší žiaci 2 kolá (9,6 km).
Zároveň k zmene dôjde aj pri štarte - štart žiakov sa uskutoční vo dvoch vlnách (najprv starší žiaci a po odplávaní plaveckej časti odštartujú za nimi mladší žiaci) z dôvodu skrátenia času potrebného na odstavenie dopravy.
Štart hlavných kategórií prebehne taktiež vo dvoch vlnách (najprv Hoby a po nich Elite).
Všetky ostatné informácie oznámené v propozíciách ostávajú nezmenené.

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur