Oficiálny dodávateľ CBsoft, s.r.o. ®

CBsoft 2017 78

Spoločnosť CBsoft, s. r. o. sa už viac ako 12 rokov zaoberá:

 • Konzultačnou činnosťou v oblasti informačnej bezpečnosti a to najmä spracovaním bezpečnostných projektov a auditov systémov riadenia informačnej bezpečnosti.
 • Bezpečnosťou serverov a internetových aplikácií, zabezpečovaním ich kontinuálnej prevádzky.
 • Implementáciou internetových aplikácií webový stránok, e-shopov a platobných brán.
 • Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí doma a v zahraničí.

Konzultačná činnosť v oblasti informačnej bezpečnosti

 • Spracovanie bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov, konzultačná činnosť a školenia.
 • Spracovanie bezpečnostných projektov informačnej bezpečnosti štátnej správy a samosprávy podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy.
 • Bezpečnostné audity podľa opatrení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky. Naša spoločnosť je uvedená na zozname kvalifikovaných audítorov (www odkaz).
 • Spracovanie bezpečnostných projektov informačnej bezpečnosti organizácií podľa štandardov STN ISO/IEC 27001.

Oficiálny dodávateľ NyNa, s.r.o. ®

NyNa biela 78

Spoločnosť NyNa, s. r. o. pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 24 rokov

 • Firma NyNa vznikla v roku 1993. Najskôr ako fyzická osoba, neskôr bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Názov NyNa vznikol z prvého a posledného pismena mena Novotný a Novotná - zakladateľov a majitelov firmy.
 • Začiatkom podnikania bola výroba outdoorového oblečenia. Postupne sa rozširovala o bundy pre cyklistov, ako i ďalšie výrobky. Filozofia špecializácie postupne zmenila zameranie na produkciu oblečenia pre cyklistov. Tá sa postupne stala dominantnou v ponuke firmy. V súčastnosti produkuje spoločnosť viac ako 150 druhov oblečenia určených pre zákazníkov Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Anglicka, Írska, Švédska atď. Stotisíce výrobkov sú zaväzujúce a stimulujú nás ku kvalitnejšej a komplexnejšej ponuke cyklistického oblečenia. Tá sa postupne rozrastá i o oblečenie pre triatlon, beh, atletiku a veslovanie. 
 • Ďalším dôležitým atribútom filozofie je, že vývoj, výrobu aj obchod si komplexne zabezpečujeme firma sama. To zvyšuje nielen kvalitu výrobkov ale i flexibilitu produkcie. Spolupráca s profesionálmi ale i s amatérmi - ako i ich podpora, je samozrejmosťou k napredovaniu spoločnosti. 
 • Tešíme sa každému spokojnému  uživateľovi našeho oblečenia a prajeme Vám veľa šťastných kilometrov.

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur