ZMLUVA o dobrovoľníckej činnosti

Uverejňujeme vzor Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

ZMLUVA o dobrovoľníckej činnosti.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur