ZHODNOTENIE POD. HR - kros tri/du-atlon

logo_stuobeztextu_130ZHODNOTENIE PODUJATIA HLAVNÝM ROZHODCOM - kros tri/du-atlon


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur