• Home
  • Hospodárenie STÚ

Január 2021

logo_stuobeztextu_130Hospodárenie STÚ za mesiac: JANUÁR 2021 (z prostriedkov rozpočtu 2020) a JANUÁR 2021 (z prostriedkov rozpočtu 2021).


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur