Marec 2021

logo_stuobeztextu_130Hospodárenie STÚ za mesiac:

MAREC 2021 (z prostriedkov rozpočtu 2020), MAREC 2021 (z prostriedkov rozpočtu 2021).

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur