Správa z pracovného stretnutia trénerov

Správa predsedu Trénerskej komisie STÚ Gregora Fotula z pracovného stretnutia trénerov uskutočneného 29. 8. 2020 v Novej Bani.

PRÍLOHA


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur