XXXIII. konferencia STÚ - oznámenie

logo_stuobeztextu_130

VV STÚ oznamuje, že XXXIII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie sa uskutoční v Bratislave  (Dom športu, Junácka 6, Bratislava) dňa 8. marca 2020 so začiatkom o 10:00 h.

VV STÚ žiada oprávnených členov STÚ o nahlásenie návrhu kandidátov na doplnenie funkcie člena Kontrolnej komisie STÚ.

VV STÚ zároveň zverejňuje dôležité termíny pre XXXIII. konferenciu STÚ:

a) nahlásenie delegátov XXXIII. konferencie STÚ: do 23. 02. 2020 (14 dní pred konferenciou)

b) nahlásenie návrhu kandidátov na doplnenie člena Kontrolnej komisie STÚ: do 23. 02. 2020 (14 dní pred konferenciou)

c) doručenie (od oprávnených osôb) prípadných návrhov do programu Konferencie (s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi) najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie: do 23.02.2020

d) zverejnenie zoznamu kandidátov na doplnenie člena Kontrolnej komisie STÚ: do 27. 02. 2020 (10 dní pred konferenciou)

Zoznam oprávnených klubov s počtom mandátov


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur