XXVI. konferencia

logo_stuobeztextu_13031. 01. 2017Uverejňujeme zápisnice z XXVI. konferencie STÚ - mimoriadnej. Uskutočnila sa v Trenčíne dňa 14. januára 2017.

ZÁPISNICA
UZNESENIE
Zápisnica Mandátovej kom STÚ
Zápisnica Volebnej kom. STÚ  
Originály opatrené podpismy sú uložené na sekretariáte STÚ. Predseda Mandátovej komisie STÚ zápisnicu nedodal. 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur