• Home
  • Konferencia STÚ

XXVII. konferencia

Uverejňujeme zápisnice z XXVII. konferencie STÚ, ktorá sa uskutočnila dňa 5. novembra 2017 v Leviciach.

ZÁPISNICA z XXVII. Konferencie STÚ
 
Originály opatrené podpismi sú uložené na sekretariáte STÚ spoločne prezenčnou listinou (členovia navyššieho orgánu a kluby ktoré zastupujú) a prílohami zápisnice.
 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur