XXVIII. konferencia STÚ - oznámenie

logo_stuobeztextu_130

VV STÚ oznamuje, že XXVIII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie sa uskutoční v Bratislave dňa 17. novembra 2018 so začiatkom o 09:30. 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur