• Home
  • Konferencia STÚ

Zápisnica z XXX. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 30. 03. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej

Zápisnica z XXIX. konferencie STÚ - mimoriadnej

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXIX. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 12. 01. 2019 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej

Zápisnica z XXVIII. konferencie STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXVIII. konferencie STÚ, ktorá sa konala dňa 17. 11. 2018 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Čítať ďalej

XXVIII. konferencia STÚ - oznámenie

logo_stuobeztextu_130

VV STÚ oznamuje, že XXVIII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie sa uskutoční v Bratislave dňa 17. novembra 2018 so začiatkom o 09:30. 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur