• Home
  • Konferencia STÚ

XXVII. konferencia

Uverejňujeme zápisnice z XXVII. konferencie STÚ, ktorá sa uskutočnila dňa 5. novembra 2017 v Leviciach.

ZÁPISNICA z XXVII. Konferencie STÚ
 
Originály opatrené podpismi sú uložené na sekretariáte STÚ spoločne prezenčnou listinou (členovia navyššieho orgánu a kluby ktoré zastupujú) a prílohami zápisnice.
 

XXVI. konferencia

logo_stuobeztextu_13031. 01. 2017Uverejňujeme zápisnice z XXVI. konferencie STÚ - mimoriadnej. Uskutočnila sa v Trenčíne dňa 14. januára 2017.

ZÁPISNICA
UZNESENIE
Zápisnica Mandátovej kom STÚ
Zápisnica Volebnej kom. STÚ  
Originály opatrené podpismy sú uložené na sekretariáte STÚ. Predseda Mandátovej komisie STÚ zápisnicu nedodal. 

XXV. konferencia - Levice

28. 10. 2016 

SÚHLAS S KAND.

ČESTNÉ PREHL.

ŽIVOTO-

PIS

PREZEN-TÁCIA

nepovinné

František Bernáth

-

-

-

-

Simon Brunovský

✔✔ 

✔✔

✔✔ 

✔✔ 

Milan Celerin

✔✔ 

-

✔✔ 

-

Marián Czina

-

-

-

-

Gregor Fotul

-

-

-

-

Imrich Holečko

✔✔??

-

-

-

Marián Horinek

✔✔ 

✔✔ 

✔✔ 

-

Slavomír Jánoš

✔✔ 

✔✔ 

✔✔

-

Jozef Jurášek

✔✔

-

-

-

Tomáš Jurkovič

-

-

-

-

Ján Kavec

✔✔

✔✔ 

✔✔ 

-

Peter Králik

✔✔ 

✔✔ 

✔✔ 

✔✔ 

Mária Kuriačková

✔✔ 

✔✔ 

✔✔ 

-

Anikó Ozoráková

-

✔✔ 

✔✔ 

-

Peter Paľa

✔✔ 

✔✔ 

-

-

Milan Slovák

✔✔ 

✔✔ 

✔✔ 

 

Zuzana Szabóová

-

-

-

-

Michal Varga

-

-

-

-.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur