NŠC - testovanie Richarda Vargu

logo nsc.horizontalNapriek tomu, že Richard Varga už nie je členom Národného športového centra (stredisko štátnej starostlivosti MŠVVŠ SR), napriek tomu ako člen

Štátneho centra polície absolvoval v NŠC testovanie. NŠC zverejnilo krátke video z testovania Richarda Vargu a Tomáša Kubeka.  

NŠC - TESTOVANIE 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur