• Home
  • OH – Olympijské Hry

"TOKYO 2020" - MOV potvrdila olympijskú kvalifikáciu

logo6 tokyo2020MOV potvrdila ITU navrhnuté kvalifikačné kritériá pre "TOKIO 2020", ktoré sa uskutočnia v roku 2021. Zatiaľ je to bez presných dátumov, ale z textu vyplýva, že súťaže sa rozbehnú až v dobe, keď sa bude môcť bez problémov pripravovať a voľne cestovať.

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur