2020 12 Banner 1200 115 new


Zápisnica - tréneri St. Myjava

logo_stuobeztextu_13014. 10. 2015


 

Uverejňujeme zápisnicu z pracovného stretnutia trénerov, ktoré sa uskutočnilo 10. októbra 2015 v Starej Myjave: ZÁPISNICA

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur