EH 2019 v Holandsku

logo_eoc22. 05. 2015


 
II. EH v roku 2019 sa uskutočnia v Holandsku. Rozhodli o tom delegáti Generálneho zhromaždenia EOV v tureckom Beleku.

Na rozdiel od Azerbajdžanu, kde je oficiálnym mestom Baku a názov je I. EH Baku 2015, o 4 roky bude názov II. EH Holandsko 2019. Uskutočnia sa v Amsterdame a ďalších, pravdepodobne štyroch mestách. Najvzdialenejším mestom od Amsterdamu bude Limburg, kde sa uskutočnia cyklistické preteky. Nebude jedna, ale pravdepodobne tri olympijské dediny.

Podstatný rozdiel medzi Baku a Holandskom je ten, že holanďania nepostavia nič nové, všetko sa uskutoční na existujúcich športoviskách a v už existujúcich ubytovacích zariadeniach. II. EH Holandsko 2019 budú súčasťou kandidatúry pre OH 2028.

Súťažiť sa bude v 20-21 športoch s dominanciou olympijských. Holandsko bude stavať na športoch, ktoré sú populárne a úspešné v Holandsku. Z neolympijských športov sa budú uchádzať športy populárne v Holandsku - karate, korfbal, rybolovná technika, ale aj squash. S istotou nebude neolympijské sambo.  

Kým v Baku 2015 má atletika len akúsi 3. ligu - súťaž družstiev, v súčasnosti je to isté, že v Holandsku to už budú súťaže najvyššej kategórie. Rokovania prebiehajú s plávaním, ktoré zatiaľ zvažuje do Holandska schváliť najvyššie súťaže (v Baku iba juniori).  

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur