SOŠV: ...prípravy OH idú podľa plánu, slovenské tiež, ale...

logo SOSV.6 kopiaDelegácia SOŠV na čele s prezidentom Antonom Siekelom sa minulý štvrtok vrátili zo služobnej cesty v Tokiu, kde boli dolaďovať podmienky účasti Slovenska na Hrách XXXII. olympiády.

O záveroch z cesty do Tokia informoval na stránke SOŠV Ľubomír Souček:

Aktuálne poznatky delegácie SOŠV z návštevy olympijského Tokia...

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur