SOŠV - Zuzana Michaličková s finančnou podporou vďaka projektu "Ukáž sa"

logo SOSV.6 kopiaV tohoročnom grantovom programu Slovenského olympijského a športového výboru "Ukáž sa" získala Zuzana Michaličková druhý najvyšší počet hlasov a finančnú podporu vo výške 3500 eur.

Dodatočne GRATULUJEME a súčasne v mene Zuzany ďakujeme všetkým, ktorí Zuzanu podporili svojim hlasom! 

 

https://www.olympic.sk/clanok/o-rozdeleni-60-tisic-eur-v-projekte-nadacie-sosv-ukaz-sa-rozhodlo-vyse-74-tisic-hlasov

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur