Zoznam organizátorov 2019

logo_stuobeztextu_130

Zoznam organizátorov pretekov vyhlasovaných pod hlavičkou STÚ v sezóne 2019. Do kalendára STÚ sú zaradené všetky preteky, ktorých organizátori

prejavili záujem byť v kalendári STÚ. Z týchto pretekov (nielen zaradených do SlPo) sa bude rátať členom STÚ účasť na pretekoch v zmysle zákona o športe (3 účasti), ktoré budú ovplyvňovať financie, aj výšku členskej základne. 

ZOZNAM_ORGANIZATOROV 2019 (s kontaktami a konkrétnymi pretekmi)

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur