Pravidlá STÚ - aktualizované od 7. júna 2020

logo_stuobeztextu_130Na zasadnutí VV STÚ boli prijaté zmeny Pravidiel Slovenskej triatlonovej únie

PRAVIDLÁ STÚ platné od 7. júna 2020 (zmeny sú uvedené farebne)

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur