Pravidlá STÚ - aktualizované od 7. júna 2020

logo_stuobeztextu_130Na zasadnutí VV STÚ boli prijaté zmeny Pravidiel Slovenskej triatlonovej únie

PRAVIDLÁ STÚ platné od 7. júna 2020 (zmeny sú uvedené farebne)

.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170