PRAVIDLÁ PODUJATÍ STÚ

logo_stuobeztextu_13002. 05. 2012:  Uverejňujeme aktualizované znenie PRAVIDLÁ PODUJATÍ VYHLASOVANÝCH SLOVENSKOU TRIATLONOVOU ÚNIOU

 


Upozorňujeme na zmeny oproti Pravidlám STÚ z roku 2011, ktoré boli v účinnosti doteraz:
I. ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

11.    Majstrovské súťaže - súťaže štafiet

11.4.  Zloženie MIX štafiet môže byť v štvor- alebo troj- členné:

         - variant ITU: štafeta je zložená zo 4 pretekárov - dvoch žien a dvoch mužov, z ktorých každý jeden člen musí absolvovať všetky tri rovnaké časti súťaže. Pretekári sa striedajú v poradí žena + muž + žena + muž.

         - variant STU: štafeta je zložená z 3 pretekárov - jednej ženy a dvoch mužov, z ktorých každý jeden člen musí absolvovať všetky tri rovnaké časti súťaže. Pretekári sa striedajú v poradí muž + žena + muž.

         O variante rozhoduje organizátor pretekov, ktorý oznámi v dostatočnom predstihu v propozíciách k majstrovstvám Slovenska, pokiaľ to nie je určené v Súťažnom poriadku pre príslušný rok.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur