Vekové kategórie 2016 - SVK

t45_voda_thumb_IMG_9053_1024_-_kopia18. 12. 2015

Uverejňujeme vekové kategórie na Slovensku pre rok 2016

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur