Štandardy pretekov SlPo

logo_stuobeztextu_13024. 03. 2017Uverejňujeme 

Štandardy pretekov zaraďovaných do Slovenského pohára

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur