Štandardy pretekov SlPo 2018

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 19. 01. 2018 upravil Štandardy pretekov zaraďovaných do slovenských pohárov pre rok 2018.


Štandardy pretekov zaraďovaných do slovenských pohárov pre rok 2018.

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur