Pravidlá STÚ - upozornenie

logo_stuobeztextu_130Vzhľadom na množiace sa dotazy na kotúčové (diskové) brzdy informujeme, že kotúčové brzdy v zmysle pravidiel ITU sú povolené aj na Slovensku. V súvislosti s častým porušovaním

niektorých ustanovení pravidiel upozorňujeme, že rozhodcovia sa budú tento rok prísnejšie zameriavať na dodržiavanie:

- ukladanie bicyklov do stojanov v depe (vždy v smere jazdy);
- nezastavenie v "penalty boxe" 
- používanie neodporúčaných dresov so zipsom vpredu (zákaz odhaľovania - nemôže sa behať s rozopnutým dresom);
- predčasné naskakovanie na bicykel (pred koncom depa - pred čiarou);
- neskoré zoskakovanie z bicykla v depe (na začiatku bežeckého depa - za čiarou; 
- jazda v depe;
- ukladanie materiálu v depe; 
Samozrejme rozhodcovia budú sledovať všetky porušenia Pravidiel STÚ, nielen tie vyššie spomenuté. Zároveň upozorňujeme, že pravidlá platia aj pre štartujúcich v OPEN (FIT, HOBBY) kategóriách. 

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur