PRESTUPOVÝ PORIADOK

24. 11. 2010:  Uverejňujeme PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ, platný od 21. novembra 2010

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur