Prestupový poriadok STÚ

logo_stuobeztextu_13025. 11. 2016
Aktualizovaný Prestupový poriadok STÚ platný od 13. novembra 2016:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur