REGISTRAČNÝ PORIADOK

23. 11. 2010: Uverejňujeme REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenskej triatlonovej únie platný od 21. novembra 2010

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur