Stanovy STÚ

logo_stuobeztextu_13020. 01. 2017Na XXV. konferencii v Leviciach (13. 11. 2016) boli prijaté zmeny v znení Stanov STÚ. Schválené zmeny nadobudli platnosť 30. decembra 2016 schválením MV SR. 

STANOVY platné od 30. 12. '16
1. strana
36. strana

Schválené stanovy nám boli doručené 18. januára 2017: Obálka

Stanovy STÚ

logo_stuobeztextu_13023. 07. 2016V zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia bola prinútená zosúladiť Stanovy STÚ s novým zákonom. 
Stanovy boli prijaté na XXIV. konferencii STÚ - mimoriadnej v Martine dňa 14. mája 2016. Účinnosť nadobudli schválením na MV SR dňa 1. júla 2016.

STANOVY
Potvrdené Stanovy STÚ MV SR - 1. strana; 36. strana

STANOVY STÚ

logo_stuobeztextu_13009. 01. 2012

Uverejňujeme aktuálne znenie „STANOVY STÚ“, ktoré nadobudli platnosť dňa 27. 12. 2012.
Uverejňujeme aj PREHĽAD ZMIEN, ktoré sa v stanovách uskutočnili v decembri 2012.
Až dnes nám bol doručený originál stanov s potvrdením všetkých zmien, ktoré schválila Konferencia STÚ dňa 2. decembra 2012:

Čítať ďalej

STANOVY STÚ

Uverejňujeme kompletné znenie  STANOVY  SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE platné od 08. 01. 2009

STANOVY STÚ

Uverejňujeme kompletné znenie STANOVY SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE platné od 24. 02. 2006 
  • 1
  • 2

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur