STANOVY STÚ

logo_stuobeztextu_13009. 01. 2012

Uverejňujeme aktuálne znenie „STANOVY STÚ“, ktoré nadobudli platnosť dňa 27. 12. 2012.
Uverejňujeme aj PREHĽAD ZMIEN, ktoré sa v stanovách uskutočnili v decembri 2012.
Až dnes nám bol doručený originál stanov s potvrdením všetkých zmien, ktoré schválila Konferencia STÚ dňa 2. decembra 2012:
stanovy_2012_str05
World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur