STANOVY STÚ

Uverejňujeme kompletné znenie STANOVY SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE platné od 24. 02. 2006 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur