VÝKONNÝ VÝBOR STÚ

Uverejňujeme
VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE
zvolený  13. 12. 2008
VÝKONNÝ VÝBOR

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur