VÝKONNÝ VÝBOR STÚ

Kompletný

VÝKONNÝ VÝBOR SLOVENSKEJ TRIATLONOVEJ ÚNIE, zvolený na riadnej konferencii STÚ dňa 11. decembra 2004

VÝKONNÝ VÝBOR >>


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur