• Home
  • VV STÚ
  • Zloženie VV STÚ po doplňujúcich voľbách

Zloženie VV STÚ po doplňujúcich voľbách

logo_stuobeztextu_130

Po odstúpení člena VV STÚ Petra Paľu (v decembri 2017) z postu predsedu Komisie organizátorov VV STÚ poveril VV STÚ vedením komisie prezidenta STÚ Jozef Juráška až do doby zvolenia nového člena VV STÚ (za organizátorov) na riadnej Konferencii STÚ.

 

Na XXVIII. konferencii STÚ konanej dňa 17. 11. 2018 bola delegátmi za člena VV STÚ - predsedu Komisie organizátorov STÚ zvolená Elena Stanková.

Zloženie VV STÚ (od 17.11. 2018):

Jozef Jurášek (prezident)
Milan Celerin (viceprezident, predseda Komisie mládeže a rozvoja triatlonu STÚ) 
Tomáš Jurkovič (zástupca športovcov) 

Gregor Fotul (predseda Trénerskej komisie STÚ)
Milan Slovák (predseda Komisie rozhodcov STÚ)
Peter Králik (predseda Marketingovej komisie)
Elena Stanková (predsedníčka Komisie organizátorov STÚ)  


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur