Výsledky volieb VV STÚ

STU LOGO koef maly6 4

Slovenskú triatlonovú úniu aj v nasledujúcich 4 rokoch povedie člen VV SOV Jozef Jurášek.

Viceprezidentom STÚ bol opätovne zvolený Milan Celerin.

Na  ďalších 5 postov boli zvolení:
Tomáš Jurkovič - zástupca športovcov
Gregor Fotul - predseda Trénerskej komisie
Peter Paľa - predseda Komisie organizátorov 
Milan Slovák - predseda Komisie rozhodcov 
Peter Králik - člen VV, predseda Marketingovej komisie
Výsledky volieb

Poznámka:
Peter Paľa sa vzdal členstva vo VV STÚ v decembri 2017 - VV STÚ poveril vedením Komisie organizátorov prezidenta STÚ


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur