SúPo 2015 - doplnenie SlPo

t45_2015_akva_mojmirovce_596_-_kopia16. 04. 2015
Výkonný výbor STÚ na svojom zasadnutí schválil rozšírenie Slovenského pohára žiakov o Senecký triatlon. Senecký triatlon sa uskutoční 6. júna 2015 a pre žiacke kategórie to bude 10. kolo SlPo:

SlPo 2015   

Počet zarátavaných kôl ostáva podľa pôvodného rozpisu: triatlon - 4; akvatlon - 4; duatlon 2 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur